Říjen 2006

Opiáty

30. října 2006 v 16:40 Drogy

Heroin

 • heroin1.gif
  V současnosti představuje jednu z nejnebezpečnějších masově zneužívaných drog. Závislost na pouličním heroinu je obecně považována za nejrizikovější a společensky nejškodlivější závislost: zdravotní, sociální i závislostní rizika jsou u ní velmi vysoká.
  Než se ze zemí, kde je produkován, dostane ke svému uživateli, získává heroin řadu přísad, které do něj vmíchávají jednotliví obchodníci, aby tak zvýšili objem látky a tedy svůj zisk. Používá se cyankáli, jedlá soda, cukr, paracetamol, kofein, ale také prací prášek anebo (například v Praze a Ostravě) seškrábaná omítka.
  Na českém trhu se objevuje buď jako
  • hnědý heroin ("brown sugar"), který se před nitrožilním užíváním musí ještě upravit přidáním kyseliny, lépe se ale kouří a žhaví, a
  • bílý heroin (white powder), který se podobá mouce, dá se po rozpuštění přímo vstřikovat do tělního oběhu, kouřit se ale nedá.
  Toxicita (jedovatost) heroinu je přibližně pětkrát vyšší než u morfinu a dvacetinásobně vyšší než u opia.

  Opiáty

  papaver_somniferum.jpg Účinnou látkou většiny přírodních a semisyntetických (poloumělých) opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle vesměs metabolizují zpět na morfin. Nejčastěji zneužívanou látkou této skupiny je heroin (diacetylmorfin). Ve dvacátém století byla připravena řada syntetických opiátů, z nichž nejčastěji užívanou (především při léčbě závislostí) látkou je metadon (6-dimetylamino-4,4,difenyl-3-hepaton-hydrochlorid).
 • Opiáty přímo způsobují řadu procesů, které lze rozdělit do pěti skupin
  • opiátové účinky na centrální nervový systém (mozek a míchu)
  • opiátové účinky na periferní nervový systém (ostatní nervové buňky)
  • opiáty způsobený histaminový efekt (zánětlivá reakce)
  • jiné účinky, u nichž se nepodařilo přesně prokázat mechanismus (ale přitom je jasné, že s opiáty souvisí)
  • účinky na nenarozený plod a novorozence
 • Morfium (morfin)
 • Kodein (káčko)
 • Braun
 • Opium

Halucinogeny

30. října 2006 v 14:46 Drogy
Účinky
Halucinogenní drogy jsou jednou z nejvíce vědecky zkoumaných skupin drog. Velikou pozornost vědců i laiků přitahují nejen jejich velmi neobvyklé vlastnosti a účinky na psychiku člověka, ale především jistá nevyzpytatelnost, tajemnost, možná až mystičnost spojovaný s těmito účinky a využívaná lidskou kulturou od nepaměti.
LSD
Vzorec
C20H25N3O, LSD-25 (d-lysergic acid diethylamide)
Popis
LSD se na našem současném černém trhu objevuje téměř výhradně ve formě tzv. tripů či krystalů. V první případě se jedná o malé papírové čtverečky s potiskem různých symbolů. Ve druhém případě pak jde o malé granulky většinou tmavomodré či zelené barvy, trochu připomínající umělé hnojivo.
Psilocybin
Vzorec
C12H17N2O4P
psilocybin_2d_wht.gif
Popis
Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou obsaženou v houbách rodu Lysohlávek. Ty se běžně vyskytují na velké části území ČR.
Tato historicky velmi stará a známá droga patří k u nás nejrozšířenějším přírodním halucinogenním látkám. Zkušenost s ní má podle regionu 5-9% středoškoláků v ČR. Na černém trhu se většinou objevují sušené části houby, většinou pouze klobouky. Zatímco černý trh s jinými drogami má relativně ustálený charakter, nedá se totéž říci o lysohlávkách. Jejich cena je velmi kolísavá a z větší části se jedná spíše o darování či výměnu, nežli prodej. Dostupnost této houby je poměrně vysoká díky jednoduchému sběru a sušení. Množství aktivní látky v houbě nelze odhadnout, což s sebou přináší velké riziko spojené s kontrolou intoxikace.
psilocybe_bohemica2.jpg
Ostatní halucinogeny
Popis
V ČR se kromě dvou výše jmenovaných látek vyskytuje značné množství dalších halucinogenů. Jejich rozšířenost je však relativně malá, což není způsobeno pouze obtížemi s dostupností či složitostí přípravy, ale také charakterem účinku, kterým se jen obtížně mohou srovnávat s známými a zneužívanými látkami. Dalším důvodem, proč nejsou tyto látky více rozšířeny je bezesporu i jejich mnohem vyšší nebezpečnost a rizika spojená s požitím vyšších dávek. Do této skupiny patří například bufotenin (ropuší jed), mykoatropin (jed obsažený v muchomůrce červené) a mnoho dalších (v poslední době v ČR např. durman obsahující alkaloidy atropin a skopolamin; otrava durmanem vede k delirantním stavům, poruchám srdeční činnosti s vysokým rizikem úmrtí). Ve světové literatuře je popsána obrovská spousta mnoha set různých halucinogenních látek rostlinného i živočišného původu. Za všechny jmenujme alespoň mezkalin (získávaný z kaktusu Lophophora williamsii), iboga, bulbocapnin a další.
Účinky:
Účinky obou látek (LSD a psilocybinu) si jsou vzájemně velmi podobné. Po krátkém období latence (řádově několika minut až jedné hodiny) se objevují první příznaky intoxikace. Nástup i účinky jsou velmi závislé na množství požité látky, její čistoty a individuální citlivosti vůči jejímu účinku. Nástup bývá doprovázen pocity mírného chvění, neschopnosti ovládat pohyby, někdy pocity závratě či nevolnosti. Jen velmi výjimečně dochází k výraznější nevolnosti až pocitům zvracení. U lysohlávek bývají tělesné příznaky výraznější, často spojeny s mírným třesem a neklidem, doprovázeným zvýšeným tlakem krve a tepu. Výjimečně stav může přejít do výrazně neklidného až agresivního jednání. Celková délka intoxikace se v závislosti na požité dávce pohybuje mezi 4-8 hodinami, jen výjimečně déle.
U nižších dávek je charakteristický výskyt iluzí a pseudohalucinací. Typický je výraznější sklon k ornamentalizaci, zvýšené citlivosti k prostorovému vnímání a vnímání barev. Častý je výskyt barevných kaleidoskopických obrazců. V drtivé většině případů je intoxikace doprovázena pocity mírné euforie, dobrou náladou, někdy přecházející až v nabuzený extatický stav. Někdy ale také dochází k objevení nepohody, úzkosti, občas též k depresi.

zas blbá nálada..

29. října 2006 v 18:46 ňáký psaní apod..
chcípnu tady,
tyhle stěny-smrt
už toho mám wážně dost
zasranej žiwot
wzbuzuje we mě zlost
waše keci
tag to nic
newim co wíc k tomu říct
jednu wěc chci
a stejně ji nemůžu mít
wšechno špatný
žiwot co začíná
a už končí
sem sračka,
nula,
nic..

bezmocná..

29. října 2006 v 18:14 Básničky
Ublížila,zranila
už nemůže zpátky
lano je wratký
ona na něm stojí
sama sebe se bojí..
stále ho miluje
zkusit znowu to chce..

Slzy

18. října 2006 v 19:40 Básničky
Po twáři slzy tečou
myšlenky neodnesou
ona ublížila
slza bolest smíwá..

SMRT

18. října 2006 v 19:38 Básničky
..smrt,
slowo plné bolesti,
strachu,
smutku..
může být i wykoupení,
úlewa,
spása,
uwolnění..
šak jedno je jisté
úniku jí není
at je to dar či trest
bude tu dál
igdyž má wíce cest..

Ty to wíš..

18. října 2006 v 19:31 Básničky
wem tu žiletku,
tag wem ji
bude ti líp
koukni se na sebe,
ty to chceš
nemůžete být štastní,
ty to wíš
tag to udělej
pro ten pocit,
uwolnění,..
gdyž předtim
proč ne ted
nigdo jako on
nebude
bez něho..
sama..
ty to wíš..

love..

18. října 2006 v 19:26 Básničky
Nechci tě ztratit
proč to tag musí být
stále se trápit
duši w slzách utápět
nemůžu zapomenout
nechci,
nejde to
newim jag dál
proč?
a skym?
tys mi pomoh
jen kůli tobě,
už ne..
si moje wšechno,
wšechno a nic
nemůžu chtít wíc,
NE
co nebylo,
KONČÍ.....

Proč?

18. října 2006 v 19:16 Básničky
Proč je to stále we mě
hroutí se pode mnou země
padám dolů,dolů
Ale proč?
najít chybu
newím jag
slzou kalí se zrak..

Déšt

18. října 2006 v 15:55 Básničky
swit měsíce
mokrá silnice
její nohy bosé
chodidlo šlape w rose
zmáčený šat
twáře bledé
do srdce už jí nenahlédne
pocit samoty
Láska!
Zlost!
už je to minulost..

Newinné dětátko..

17. října 2006 v 17:42 Básničky
Newinné dětátko,
tag čisté a bez hříchu..
roste a poznáwá..
a co je z něj ted?
Pláče a nadáwá,
to něco w ní,
to co jí rozskládá..
ona šak netuší,
jen láska jí pomáhá..
stejně se udusí..
snad najde příčinu
a ustojí boj..
newí šak jag si pomoci,
neb topí se w bezmoci..

Úwodní článeg,bo tag něco..

15. října 2006 v 19:15
Newim jag začít,tagže budu mlejt asi samý sračky..Asi by bylo blbý,gdybych tu psala,jag sem se rozhodla si založit blog atd..páč mi ho wlastně založila kámoška..:) mno,tag jo a co dál..? hm,fuckt netušim,tagže třeba tagle..wo čem to tu celý bude,wám zatim nepowim..widim to asi tag,že sem budu dáwat a psát wěci,který se mi líbí,bo k nim mam nákej wztah..apod..jaká sem snad poznáte z wěcí,který budu psát bo tag.....hej,tag to už by stačilo,nee?!..se budete muset spokojit jen s timhle..:)

...×)zkouška...

11. října 2006 v 13:36 | ...
zkouška ´=D